SFC چیست؟


هدف از این نوشته آشنایی مختصر با زبان SFC می باشد و یک آموزش کامل نمی باشد. در این زمینه کتاب های فراوانی وجود دارد. به هر حال این نوشته مشخص می کند که آیا SFC برای شما مناسب می باشد یا خیر.


معرفی:

SFC مخفف Sequential Function Chart بوده و یک زبانی است که توسط IEC معرفی گردیده است. این زبان برای سیستم های کنترل ترتیبی می باشد که به طور ویژه در سیستم های PLC استفاده می شود. در حالی که سیستم های PLC در دهه های متمادی توسط زبان Ladder برنامه ریزی می شدند، SFC یک سیستم کنترل ترتیبی است که براساس شرایط سیستم از یک حالت به حالت دیگر تغییر وضعیت می دهد. اگر چه SFC فرمت نوشته دارد، ما بیشتر از حالت گرافیکی استفاده می کنیم.


مقدمات زبان SFC

دیاگرام های SFC از تعدادی از دیاگرام های پایه تشکیل شده اند که به عنوان بلاک هایی مورد استفاده قرار می گیرند که ترکیب آنها جریان برنامه را مشخص می نماید. مهمترین نمونه آن Step می باشد که یک حالت ماشین را نشان می دهد. Step ها به شکل مستطیل بوده و نام آن در داخل مستیطیل نوشته می شود. دیاگرام زیر به صورت ساده پر کردن یک مخزن، شستشوی داخل آن و چرخاندن مخزن را نشان می دهد.


Stepها همیشه بوسیله ‘Transition ها از یکدیگر جدا شده و مشخص کننده شرطی هستند که از برنامه از یک Step به Step دیگر می رود.جریان بین Stepها بوسیله یک خط عمودی با نام ‘Transition و شروط آن کشیده می شود. بدنه ‘Transition می تواند به زبان Ladder و یا ST نوشته شود. برای مثال در یک ماشین عملیات پر شده متوقف و عملیات شستشو شروع می شود زمانی که سطح آب به حداکثر برسد و سنسور مربوطه فعال شود. ماشین شستشو را متوقف و چرخش را آغاز می سازد زمانی که به اندازه کافی مخلوط شده باشد.